INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN Sp. z.o.oBieg Papiernika - logo

International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o. jest od 1992 roku częścią największej korporacji papierniczej świata – International Paper.    

Zakład jest jednym z największych mecenasów kultury i życia społecznego regionu, poprzez ścisłą współpracę ze społecznością lokalną i realizację na jej rzecz licznych przedsięwzięć takich jak m.in. budowa stacji uzdatniania wody, modernizacja szpitala, komputeryzacja szkół, budowa hali sportowej, remont kinoteatru i inne.

Podstawowe wyroby zakładu to papiery biurowe z rodziny „POL” takie jak Polspeed, Pollux i Poljet, papiery offsetowe, wielowarstwowe tektury powlekane: Arktika, Alaska, oraz papier gazetowy Presso w 100% wytwarzany z makulatury. Zakład także sprzedaje nadwyżki celulozowych mas bielonych siarczanowych: iglastej sosnowej i liściastej brzozowej. Najwyższa jakość wyrobów pozwala kierować ponad 50 % produkcji na konkurencyjne rynki Unii Europejskiej.

Cała produkcja realizowana jest przy zachowaniu maksymalnej troski o ochronę środowiska naturalnego. Zakład wspomaga również w tej sferze miasto przyjmując jego ścieki komunalne do swojej oczyszczalni ścieków i zasilając miejską sieć grzewczą ze swej elektrociepłowni. Organizacja produkcji, ochrony środowiska i warunków pracy oparta jest na Zintegrowanym Systemie Zarządzania, opartym na normach ISO 9001, ISO 14001 i PN/OHSAS 18001.

Sukcesy w działalności podstawowej i przedsięwzięcia, o których wyżej mowa, stały się podstawą uzyskania licznych nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii „Najlepszy Inwestor Zagraniczny w Polsce” w roku 2003, Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla papierów „POL”, miano członka – założyciela Akademii Marek. Wysoki poziom organizacji pracy, nowoczesność wytwarzanych wyrobów i uzyskiwane od lat dobre wyniki ekonomiczne zapewniają zakładowi czołowe miejsca w rankingach biznesowych i stąd uzyskane miano „Lokomotywy Polskiej Gospodarki”, dwukrotny tytuł „Wybitnego Polskiego Eksportera”, czy „Lidera Eksportu”, tytuł „Biznesmena Roku 2008” dla Prezesa Zarządu Marka Krzykowskiego, pomorski „Gryf Gospodarczy 2008”, „Inwestor w Kapitał Ludzki” oraz dziesięciokrotny certyfikat i cztery statuetki „Przedsiębiorstwa Fair Play”.

źródło: biegpapiernika.pl